1. VARAUS

Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mukainen. Mahdollisista lisätunneista on sovittava etukäteen tilan omistajan kanssa ja niistä voidaanveloittaa erillinen maksu.

Tilan varaajan ja kaikkien tilassa olevien tulee olla täysi-ikäisiä. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tilassa on kielletty. Mahdollisen alennuskoodin käytössä tulee noudattaa alennuskoodin ehtoja. Ehtojen vastaisesti tehty varaus voidaan perua.

2. PERUUTUS

Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Peruutetuista tilaisuuksista veloitetaan aina vuokrahinnasta 50%. Seitsemän (7) päivää tilaisuuden alkamisesta tai sitä myöhemmin tehtävästä peruutuksesta veloitetaan vuokrahinta aina 100%:sti.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen tilan omistaja voi perua saunatilan varauksen ennen varauksen alkua. Tässä tilanteessa ennakkoon maksettu vuokra ja mahdollisten lisäpalvelujen hinta palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle, mutta tilan omistaja ei ole muuten korvausvelvollinen.

3. VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingontäysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.Tilan vuokraan sisältyy perussiivous. Ylimääräisestä siivouksesta (esim. juomia tai ruokia lattioilla, kengänjälkiä saunaosastolla) Saunamesta perii ylimääräisen 150 e siivousmaksun.

4. JÄRJESTYS

Tilassa saa yhtäaikaisesti oleskella korkeintaan se määrä henkilöitä, joka on tilan kuvauksessa mainittu. Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Vuokraaja vastaa tilojen lukitsemisesta vuokra-ajan päättyessä.

Mikäli tilassa tavataan porukkaa ilman lupaa sovitun vuokra-ajan jälkeen, on käytössä sakkomaksu, joka on 250 euroa. (Tila on piirivartioinnin piirissä ja sinne tehdään tarkastuskäyntejä ja siellä asiattomasti olevat poistetaan).

5. REKLAMAATIO

Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse osoitteeseen harri@saunamesta.fi tai puhelimitse numeroon 050-325 9998. Vuokraajalle ei korvata ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.

B&G Emotions Oy | Saunamesta.fi  |  Y-tunnus 2183917-1